Disclaimer & Privacy Statement

Privacy statement

Vooruitmetdefiets.nl is een initiatief van Goedopweg. Goedopweg respecteert de privacy van haar websitebezoekers en deelnemers van Goedopweg-initiatieven. Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Persoonsgegevens

Ontwerpwerk verzamelt in opdracht van Goedopweg enkel persoonsgegevens die de gebruiker zelf aan Goedopweg heeft verstrekt. Voor vooruitmetdefiets.nl zijn dat jouw voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en de inlogcode om mee te doen aan de winactie. Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Er wordt geen gebruikgemaakt van profilering. Hierbij houdt Goedopweg zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de nieuwe AVG (algemene verordering gegevensbescherming).

Doel

De gegevens worden verzameld en opgeslagen om de uitreiking van de fiets half december 2018 mogelijk te maken. Daarnaast heb je aangegeven dat we jou eenmalig mogen benaderen om via e-mail of telefonisch deel te nemen aan een enquête over de fietskaart die je hebt ontvangen. De enquête heeft betrekking op de het effect van de fietskaart. Daarnaast kun je eenmalig worden benaderd voor een korte vragenlijst over jouw fietservaring in de stad na je verhuizing. Deze fietservaring willen we delen in online fietscommunities (op Facebook) om fietsen in de regio Utrecht te stimuleren.

Wie verwerkt je persoonsgegevens?

Verantwoordelijken voor de gegevensverwerking zijn de gemeente Utrecht, gemeente Amersfoort en Ontwerpwerk. Zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens vereist, wordt in het geval van een datalek, dit gemeld bij de Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzagerecht

Je hebt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens het recht om inzage, correctie en verwijdering van je gegevens te vragen. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor wijzigingen of verwijdering kun je een e-mail sturen naar info@goedopweg.nl met in het onderwerpveld: ‘Gegevens Vooruitmetdefiets.nl’. Vermeld in je bericht welke gegevens je wilt laten wijzigen of verwijderen.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

De persoonsgegevens worden na afloop van het project en de evaluatie vernietigd. Dat is op 31-12-2018.

Cookies

Vooruitmetdefiets.nl maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van noodzakelijke en ondersteunende cookies.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy beleid? Neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar: info@goedopweg.nl

 

Disclaimer

Goedopweg is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. We doen er alles aan om de site actueel te houden. Goedopweg behoudt zich het recht voor de inhoud van deze website op elk moment en op elke wijze te mogen wijzigen. Goedopweg is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van (het gebruik van) onjuiste of onvolledige informatie op de website. Kom je toch iets tegen dat niet correct is of is verouderd? Dan horen wij dit graag. Je kunt je reactie sturen naar info@goedopweg.nl.

Alle informatie die via deze website toegankelijk is, is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt ook voor beeldmerken, -logo’s en -fotomateriaal. Het (vanuit commercieel oogpunt) verspreiden of kopiëren van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Bekijk hier de voorwaarden om deel te nemen.

U bent hier